bg en
ИСТОРИЯ
Консултантска компания „Сити Естейт” ЕООД е основана през 2004 година, като естествено развитие на “Ланд Трейдинг” ЕООД – компания с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти. Мениджмънтът на компанията е с над 15 годишен опит в областта на сделки с недвижими имоти и управлението на проекти.

НАСТОЯЩЕ
Дейността на „Сити Естейт” ООД е фокусирана в управлението на проекти и инвестиции в недвижима собственост, подбор и оценка на подходящи терени за инвестиция, прогнози на рентабилността, планиране на мрежи от търговски обекти, градоустройствени и съгласувателни процедури и подготовка на пълен пакет строителна документация.

Стабилните позиции на фирмата, сред силната конкуренция в страната се дължат на добрата организация и структуриране на дейността, спазване на професионална етика, точно определяне на потребностите и очакванията на клиента и тяхното изпълнение.

БЪДЕЩЕ
Повишаването на квалификацията и мотивацията на служителите, непрекъснатото маркетингово проучване на потребностите на клиентите и предлагане на услуги с възможно най-високо качество в областта на търговията с недвижими имоти е основен акцент на ръководството на Сити Естейт.
Убедени сме че в съвременните условия на динамичен бизнес, само добре обучен екип от професионалисти ще доведе до по-бърза и ефективна реализация на инвестиционната програма на Клиента.

ГАРАНЦИИ
Гаранциите за изпълнението на проектите са следствие на нашата история, настояще и бъдеще, спазвайки стриктно възприетите принципи:
  • мисъл към успешната крайна реализация на бизнеса на Клиента
  • спазване на сроковете и определения бюджет
  • безкомпромисно отношение към качеството на услугата
  • постоянно обучение на персонала
  • градивна политика в отношенията с нашите конкуренти
  • ангажираност към Обществото в което живеем и работим

За да бъде реализиран един проект, той със сигурност трябва да започне...просто се свържете с нас.

КОНТАКТИ

СИТИ ЕСТЕЙТ ЕООД
София 1379, ул. Гюешево № 83,
Бизнес център Сердика, Сграда 1, Офис 312 А
тел.: (+ 359 2) 421 08 24
факс: (+ 359 2) 421 08 24

office@cityestatebg.com