bg en
При работата по проектите на нашите клиенти, разбрахме, че високите стандарти за качество изискват по - добре работеща структура за изпълнение на цялостна инвестиционна програма.
Сътрудничеството с партньори - професионалисти е организирано така, че в максимална степен да улесни ефективното изпълнение на цялостна инвестиционна програма на компания, решила да инвестира в нашата страна.
Опита натрупан през годините ни помогна да изградим стратегия за управление на инвестиционни проекти, която включва:
  • Консултации за инвестиране в недвижими имоти
  • Предварително проучване на имоти
  • Предварителен бюджет на инвестицията
  • Планиране на мрежи от търговски обекти, подбор и оценка на подходящи терени за инвестиция, прогнози на рентабилността
  • Посредничество при покупко – продажба на имоти
  • Юридически консулт и анализ на документи за собственост
  • Управление на проекти, градоустройствени процедури, проектиране, подготовка на пълен пакет строителна документация
  • Разрешение за строеж
  • Управление на имоти